Society shared database

URNY_3_pl_info

Test

Racjonalność - wybory

Rationality (synchronous) EN 2020

Test

Copy of: AUCTIONS - ALL

AM 2019 RISK 2019

2021 Inwestment Portfel PL

test 2

2020 Inwestment KC PL

test

teste

Pollution Permit Trading EN

Pollution trading Experiment presented at the EXPERIMENTING WITH ECONOMY seminar [Tomek Kopczewski] Game: synchronous Maximum number of people ~ 100 Components: treatment 1 [profit maximization without restrictions]; treatment 2 [maximizing profit with the introduction of emission permits] treatment 3 [trading in emission permits/investment in technolog]

Pollution Permit Trading PL

Handel zanieczyszczeniami Eksperyment przedstawiony na seminarium EKSPERYMENTOWANIE Z EKONOMIĄ [Tomek Kopczewski] Gra: synchroniczna Maksymalna liczba osób ~100 Składowe: treatment 1 [maksymalizacja zysku bez ograniczeń]; treatment 2 [maksymalizacja zysku przy wprowadzeniu zezwoleń na emisję] treatment 3 [handel pozwoleniami na emisję / inwestycja w technolog ]