Society shared database

Aukcja (angielska)

Zadaniem uczestników badania jest wygrać aukcję przez zaoferowanie najwyższej ceny. Dobro, które jest przedmiotem aukcji, ma dla każdego z uczestników inną wartość. Wartość ta jest w każdej rundzie losowana. Zysk zwycięzcy to różnica między jego wartością dobra, a zaoferowaną ceną.

Struktury rynkowe - Duopol Cournot

Uczestnicy badania grają role przedsiębiorców sprzedających takie samo dobro na tym samym rynku. Na rynku są tylko dwie firmy. Zadaniem uczestnika jest znaleźć wielkość produkcji maksymalizującą jego zysk. W pierwszej części gry uczestnicy nie mogą porozumiewać się, natomiast w drugiej części dostępny jest czat z osobą z drugiej firmy.

Struktury rynkowe - Monopol

Symulacja sytuacji decyzyjnej monopolisty. Zadaniem uczestników jest znaleźć wielkość produkcji maksymalizującą ich zysk (monopolisty).

"Konkurs piękności" - Beauty Contest Game

Gracze mają za zadanie wybrać liczbę z przedziału od 0 do 100 (lub zdecydować się na wylosowanie takiej liczby za nich). Osoba, której liczba będzie najbliżej 3/4 średniej z wszystkich liczb wygrywa.

"Idź na całość"

Rozgrywka ta jest symulacją popularnego teleturnieju "Idź na całość".

Racjonalność - wybory

Zestaw pytań badający zagadnienia dotyczące: teorii perspektywy, efektu kotwicy, postrzegania wartości pieniądza w czasie, oceny osób na podstawie ich opisu.

Racjonalność - quiz

Seria pytań badająca błędy w procesie szybkiej oceny sytuacji.