Society shared database

warsztat badawczy - dobro publiczne

warsztat badawczy

Ekonomia eksperymentalna MG MD

Public Goods - examples

AEEE 2016 Conference

Trust Game

Public goods

Dylemat więźnia - EE

Eksperyment wykonany w ramach zaliczenia przedmiotu Ekonomia Eksperymentalna.

Gra w zaufanie (sekwencyjna)

Gra w Zaufanie (sekwencyjna) ver 3 OP

Aukcja holenderska

W tego typu aukcji aktualna cena jest wyświetlana na zegarze i jest systematycznie obniżana. Aukcję wygrywa osoba, która jako pierwsza zaakceptuje aktualnie wyświetlaną cenę, za którą nabędzie licytowane dobro. Wartość licytowanego dobra jest losowana każdemu uczestnikowi oddzielnie - w każdej rundzie na nowo.

Aukcja japońska

W tego typu aukcji aktualna cena jest wyświetlana na zegarze i jest systematycznie podnoszona. Aukcję wygrywa osoba, która ostatnia zrezygnuje płacąc cenę w momencie rezygnacji. Wartość licytowanego dobra jest losowana każdemu uczestnikowi oddzielnie - w każdej rundzie na nowo.