Society shared database

Racjonalność - wybory

warsztat badawczy - dobro publiczne

RISK 2

warsztat badawczy - dobro publiczne

warsztat badawczy

Ekonomia eksperymentalna MG MD

Public Goods - examples

AEEE 2016 Conference

Trust Game

Public goods

Dylemat więźnia - EE

Eksperyment wykonany w ramach zaliczenia przedmiotu Ekonomia Eksperymentalna.

Gra w zaufanie (sekwencyjna)