Society shared database

Trust Game

Public goods

Dylemat więźnia - EE

Eksperyment wykonany w ramach zaliczenia przedmiotu Ekonomia Eksperymentalna.

Gra w zaufanie (sekwencyjna)

Gra w Zaufanie (sekwencyjna) ver 3 OP

Aukcja holenderska

W tego typu aukcji aktualna cena jest wyświetlana na zegarze i jest systematycznie obniżana. Aukcję wygrywa osoba, która jako pierwsza zaakceptuje aktualnie wyświetlaną cenę, za którą nabędzie licytowane dobro. Wartość licytowanego dobra jest losowana każdemu uczestnikowi oddzielnie - w każdej rundzie na nowo.

Aukcja japońska

W tego typu aukcji aktualna cena jest wyświetlana na zegarze i jest systematycznie podnoszona. Aukcję wygrywa osoba, która ostatnia zrezygnuje płacąc cenę w momencie rezygnacji. Wartość licytowanego dobra jest losowana każdemu uczestnikowi oddzielnie - w każdej rundzie na nowo.

Aukcja - wszyscy płacą

Zadaniem uczestników badania jest wygrać aukcję przez zaoferowanie najwyższej ceny. Dobro, które jest przedmiotem aukcji, ma dla każdego z uczestników inną wartość. Wartość ta jest w każdej rundzie losowana. W tej aukcji każdy musi zapłacić niezależnie czy wygra czy nie. Wygrywa ta osoba w grupie, która zaoferuje najwyższą cenę. Zwycięzca płaci 1/2 swojej oferty, przegrani cała zaoferowaną przez siebie kwotę!

Aukcja Vickrey'a (drugiej ceny)

Zadaniem uczestników badania jest wygrać aukcję przez zaoferowanie najwyższej ceny. Dobro, które jest przedmiotem aukcji, ma dla każdego z uczestników inną wartość. Wartość ta jest w każdej rundzie losowana. Zysk zwycięzcy to różnica między jego wartością dobra, a drugą co do wysokości zaoferowaną ceną przez wszystkich uczestników.

Aukcja (angielska) - wycena wspólna

Zadaniem uczestników badania jest wygrać aukcję przez zaoferowanie najwyższej ceny. Dobro, które jest przedmiotem aukcji, ma dla każdego z uczestników inną oszacowaną wartość. Wartość ta jest w każdej rundzie losowana. Zysk zwycięzcy to różnica między zaoferowaną ceną, a średnią wartością dobra dla wszystkich uczestników.