Society shared database

"Konkurs piękności" - Beauty Contest Game

Gracze mają za zadanie wybrać liczbę z przedziału od 0 do 100 (lub zdecydować się na wylosowanie takiej liczby za nich). Osoba, której liczba będzie najbliżej 3/4 średniej z wszystkich liczb wygrywa.

"Idź na całość"

Rozgrywka ta jest symulacją popularnego teleturnieju "Idź na całość".

Racjonalność - wybory

Zestaw pytań badający zagadnienia dotyczące: teorii perspektywy, efektu kotwicy, postrzegania wartości pieniądza w czasie, oceny osób na podstawie ich opisu.

Racjonalność - quiz

Seria pytań badająca błędy w procesie szybkiej oceny sytuacji.