Society shared database

Altruizm [wersja niesynchroniczna ankietowa]

Eksperyment przedstawiony na seminarium EKSPERYMENTOWANIE Z EKONOMIĄ Gra: asynchroniczna Składowe: - metryczka - treatment 1 [w formie ankiety]: zbieranie wyników 8 tur brak informacja o wynikach

Altruizm [wersja synchroniczna]

Eksperyment przedstawiony na seminarium EKSPERYMENTOWANIE Z EKONOMIĄ Gra: synchroniczna Składowe: - metryczka - treatment 1 [w formie ankiety]: zbieranie wyników 8 tur informacja o wynikach - treatment 2 [gra sekwencyjna, czat]: po kazdej decyzji informacja o uzyskanych wynikach

Try to fool the tax officer

Haha

Try to fool the tax officer

Experiment use to test the BL law

Public goods

Public Goods - examples

GARP Seminarium version (po poprawkach)

公共品实验

Wybór mieszkania

GARP Seminarium version (po poprawkach)