Society shared database

"Idź na całość"

Rozgrywka ta jest symulacją popularnego teleturnieju "Idź na całość".

Racjonalność - wybory

Zestaw pytań badający zagadnienia dotyczące: teorii perspektywy, efektu kotwicy, postrzegania wartości pieniądza w czasie, oceny osób na podstawie ich opisu.

Racjonalność - quiz

Seria pytań badająca błędy w procesie szybkiej oceny sytuacji.