Society shared database

Racjonalność - quiz

Seria pytań badająca błędy w procesie szybkiej oceny sytuacji.